Όλα τα φορτηγά του στόλου της Van Rental Thessaloniki παραδίδονται μετά από καθαρισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό του. Σημειώνεται πως στο εσωτερικό, όλες οι επιφάνειες απολυμαίνονται και κατά του κορωνοϊού.