Η καταβολή του αντιτίμου της μίσθωσης γίνεται με κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα η με χρεωστική /πιστωτική κάρτα αλλά και με μετρητά. Στην κατάθεση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή και το τηλέφωνό του.