Η επιστροφή σε άλλο σημείο από αυτό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας μας και του μισθωτή επιτρέπετε μόνο με την άδεια της εταιρείας μας και έχει ως συνέπεια έξτρα επιβάρυνση.