Η επιστροφή σε άλλο σημείο από αυτό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας μας και του μισθωτή έχει ως συνέπεια έξτρα επιβάρυνση.