Σε περίπτωση που καθυστερήσετε να επιστρέψετε το φορτηγό στην Van Rental Thessaloniki ισχύουν τα εξής, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης:
• Έως 15 λεπτά: Καμία επιβάρυνση
• Από 15 λεπτά έως 3 ώρες: Επιβάρυνση του μισθωτή με 50 % του ημερήσιου μισθώματος,
Μετά τις 3 ώρες: Επιπλέον χρέωση που ισούται με το αντίτιμο του μισθώματος για μία ημέρα.