Για να προχωρήσετε στην ενοικίαση φορτηγού από την Van Rental Thessaloniki, θα πρέπει να είστε από 23 έως 75 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι ελληνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής (IDL)