Όλα τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως έως 3,5 t  μεικτό οδηγούνται με απλό δίπλωμα οδήγησης και δεν χρειάζεται επαγγελματική άδεια οδήγησης.